17 oktyabr Füzuli nin azad olunması münasibəti ilə Vətənpərvər Şair

Mübariz Hüseyn Borçalı nın günümüzlə səsləşən bir neçə şeirini təqdim edirik:

YAŞA, VƏTƏNİM YAŞA!


Tarix yazan övladın,

Yurdu, ucalar başa.

Dillərə düşüb adın

Yaşa, vətənim yaşa!

* * *

Hər oğulun igid, ər

Yağı üstə coşandı.

Göstərib mərdlik, hünər

Zirvələri aşandı.

* * *
Məğlub olub gedəcək,

Alıb, yara dərini.

Zaman rüsvay edəcək

Körpə qatillərini.

* * *
Dinc əhalini vurmaq,

Hərbçilərə yaraşmaz.

Məqamdır cavab sormaq

Kin, qəddarla barışmaz.

* * *
Güləcək el növrağı

Zəfərdən pay dərəndə.

Dalğalanan bayrağı

Təbəssümlü görəndə.

<<<<Mübariz Hüseyn Borçalı>>>>

HÜCUM ET, İGİD ƏSGƏR!


Qoruyaraq can, bədən

Qır, məhv olsun qəsb edən.

Məqamı itirmədən

Hücum et, igid əsgər!

* * *
Tökdürüb, çox göz yaşı,

Verib qanlı yaddaşı,

İtirib artıq, başı

Hücum et, igid əsgər!

* * *
Körpə, qoca bilmədən,

Öldürüb torpaq güdən,

Deyil, xoşluqla gedən

Hücum et, igid əsgər!

* * *
Dinib haqsız, çox dedi,

Əkdiyi qəmdən yedi.

BAŞ KOMANDAN əmridi

Hücum et, igid əsgər!

* * *
Döyüşü bitirməyə,

Zəfəri gətirməyə,

Şuşanı götürməyə

Hücum et, igid əsgər.     

<<<<Mübariz Hüseyn Borçalı>>>>

TARİX YAZIR O YERDƏ


Qələbə müjdəsiylə

Üzü gülür yurdumun.

Vur deyib, gur səsiylə

İgid oğlu ordumun

Tarix yazır, o yerdə.

* * *
Zəfərə doğru gedir,

Tutub haqqa üzünü.

Xalq üstündən yox edir,

“Qaçqın”, “köçkün” sözünü

Tarix yazır o yerdə.

* * *
Tarixdən iki alıb,

Məktəbdə fikir edən,

Zamanı lərzə salıb

Olubdur öndə gedən

Tarix yazır, o yerdə.

* * *
Xocalı qətliyamın

Alacaqdır öcünü.

Yağı görür əyyamın

Azərbaycan gücünü

Tarix yazır, o yerdə.

* * *
Odur nur saçan, ancaq

Zülmət gecə, sübh danı.

İnamım var, qoyacaq

Qələbəyə NİDANI!!!

Tarix yazır, o yerdə.

<<<<Mübariz Hüseyn Borçalı>>>>

İKİ BÖYÜK ƏMANƏTİ QORU, ƏSGƏR


Yaz çağında əlvan çiçək açsa da,

Hər ağacdan bil ki, meyvə dərilmir.

Etibarı, bəzən ürək açsa da

Əmanət də hər yetənə verilmir.

* * *
İki böyük əmanət var boynunda

Şirin canın, doğma vətən Ey əsgər!

Biri yaşam, biri saxlar qoynunda

Qorumaqçün hünər göstər qolun gər.

* * *
Zərər gəlsə əmanətdən birinə,

Zülmət hökmü, qalib gələr gündüzə.

Qoru canı, vur yaranı dərinə,

Zəfərlə dön, sevinc gəlsin hər üzə.

Müəllif: Mübariz Hüseyn Borçalı


YZARLAR.AZ

===================================================

ƏLİFBAMIZDAKI HƏR BİR HƏRFƏ AİD İKİ ŞEİR, HƏR RƏQƏMƏ AİD İKİ TAPMACA, AYLAR VƏ FƏSİLLƏR HAQQINDA YENİ ŞEİRLƏRİ AŞAĞIDAKI KEÇİDDƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ OXUMAQ OLAR:

GÜLLÜNÜN   ŞEİRLƏRİ   KİTABI   – BÜTÜN  HƏRFLƏRƏ  AİD  ŞEİRLƏR

“USTAC.AZ” FƏRDİ İNKİŞAF və YARADICILIQ PORTALI

<<<<XİDMƏTLƏR>>>>

Təqdim edir: Zaur Ustac

USTAC.AZ 

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

30 İYUN 2019 -CU İLƏDƏK MÖVCUD OLAN YAZARLAR.AZ